Bahia Green

Thông số kỹ thuật

Technical Specification

Khối lượng thể tích  :  2,71 [g/cm3]

Density

Độ hút nước  :  0,35 [%]

Water absorption

Cường độ uốn  :  10,03 [MPa]

Flexural strength

Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3)  :  5,7 [%]

Ferric Oxide  content

Hàm lượng oxyt silic (SiO2)  :  63,9 [%]

Silicon dioxide content

Nguồn gốc - Source

Brazil

Loại đá - Catalog

Granite

Màu - Color

Green

Trong nhà – indoor

Ngoài nhà – outdoor